Angst- og tvangslidelser

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser. Psykiske lidelser medfører ofte nedsatt funksjonsevne i dagliglivet og kan skape ubehag som reduserer livskvalitet. Psykiske lidelser medfører ofte endring i atferd, men ikke bestandig. Samlebetegnelsen psykiske lidelser er svært omfattende, og dekker et vidt spekter av tilstander. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Angst- og tvangslidelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 49 artikler: