Anconeus er innen medisin det som hører til albuen. Musculus anconeus er en liten muskel i albuen som strammer leddkapselen og hjelper til å strekke armen i albueleddet. Se også kubital.