Kubital, som er lokalisert til albuen (se albueleddet). Betegnelsen kubitalvener benyttes f.eks. om de samleårene som passerer på forsiden av albueregionen, og som gjerne benyttes når man tar blodprøver eller gir blod.