Aneurismektomi er kirurgisk fjernelse av et aneurisme.