Karsykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer i blodårene, så vel arterier som vener. Karsykdommer omfatter sykdomsprosesser som årebetennelser (arteritt, flebitt), aterosklerose og blodpropp, sjeldnere også svulster (angiom). Karsykdommer kan medføre så vel utvidelser (aneurismer, åreknuter) som forsnevringer og tilstoppinger av blodårene. Karsykdommer gir derved opphav til noen av de vanligste og alvorligste sykdomstilstandene som aorta-aneurisme, hjerneslag, hjerteinfarkt og lungeembolisme.. Hele artikkelen