Karsykdommer

Karsykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer i blodårene, så vel arterier som vener. Karsykdommer omfatter sykdomsprosesser som årebetennelser (arteritt, flebitt), aterosklerose og blodpropp, sjeldnere også svulster (angiom). Karsykdommer kan medføre så vel utvidelser (aneurismer, åreknuter) som forsnevringer og tilstoppinger av blodårene. Karsykdommer gir derved opphav til noen av de vanligste og alvorligste sykdomstilstandene som aorta-aneurisme, hjerneslag, hjerteinfarkt og lungeembolisme. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Vetrhus

Stavanger universitetssjukehus

Redaktør

Synøve Kamøy

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tromboemboliske tilstander

Inneholder 44 artikler: