Antikonvulsiva er det samme som krampestillende midler.