Antikonvulsiva, legemiddel mot kramper. En betegnelse som tidligere ble brukt om antiepileptika eller visse typer av antiepileptika.