Krampestillende midler, legemidler som brukes mot kramper. For å stoppe kramper som allerede er i gang, er diazepam det mest brukte middelet. For å forebygge kramper brukes antiepileptika. Det finnes flere ulike typer, og valg av medikament avhenger av sykdommens art. Se krampetilstand.