Aprobarbital, allypropymal, isonal, er et sovemiddel med middels lang virkning. Hvitt krystallinsk pulver med svakt bitter smak, er kjemisk sett allylisopropylbarbitursyre, C10H14O3N2 (smeltepunkt 140 °C–141,5 °C).