Arbovirus, grupper av virus som alle spres med insekter. Omfatter flere virustyper som kan forårsake feber og hjernebetennelse, mest utbredt i varmere strøk, men infeksjon kan forekomme, særlig hos orienteringsløpere, også i nordiske land.