Articulatio er det samme som ledd. Forkortes: art., flertall: artt.