Aseptisk, fri for mikroorganismer. Aseptisk fremstilling av legemidler foregår under forhold som så vidt mulig utelukker forurensning med mikroorganismer. Det nyttes herunder spesielle produksjonslokaler som er tilnærmet bakteriefrie, eller skap som ved hjelp av filtrerte, horisontale eller vertikale luftstrømmer (laminar air flow) holdes tilnærmet fri for mikroorganismer.