Asparaginase, enzym som bryter ned aminosyren asparagin og som kan brukes som cellegift. Visse leukemiceller mangler evne til selv å danne asparagin, slik at celletilveksten hindres av tilført asparaginase.