Assosiasjonsforstyrrelse er forstyrrelse i evnen til å knytte tanker logisk sammen. Assosiasjonsforstyrrelse sees ved en del alvorlige psykiske lidelser, spesielt schizofreni.