Atypisk depresjon, stemningslidelse (depresjon) hvor det i tillegg til de depressive symptomene er uvanlige (atypiske) kjennetegn. Kjennetegnene er vektøkning eller økt appetitt, økt søvnmengde, en følelse av at ben og armer er tunge som bly, langvarig følsomhet for avvisning og evne til å reagere positivt på hyggelige hendelser. Valg av behandling avhenger av hvilke kjennetegn pasienten har.