Australiaantigen, tidligere betegnelse på et antigen på overflaten av hepatitt-B virus. Antigenet betegnes i dag HB s og kan påvises i blodet hos pasienter med akutt og kronisk hepatitt B. Påvisning av overflateantigenet er viktig i diagnostisk øyemed og også for å avgjøre hvorvidt en person er smitteførende.