Autofoni er at man hører gjenklang av sin egen stemme. Autofoni forekommer ved mellomørebetennelser og ved åpenstående øretube.