Autofoni, (av auto- og gr. 'lyd, stemme'), gjenklang av egen stemme, forekommer ved mellomørebetennelser og ved åpenstående øretube.