Avføringsprøve, liten mengde avføring til kjemiske eller mikrobiologiske analyser. En rekke stoffer kan påvises i avføringen, enten via kjemiske reaksjoner, dyrkning eller ved direkte mikroskopi. Vanligvis tar pasienten selv en prøve i et tørt spesialglass og leverer hos legen for videre undersøkelser. De vanligste avføringsprøvene er de som påviser blod i avføringen, og de som dyrkes for å påvise infeksiøs gastroenteritt.