Ved oppformering ved vekst på et egnet næringspreparat eller spesialmedier kan man få anriket mikroorganismer, som så kan undersøkes videre. Bakterier og sopp dyrkes best på såkalte petriskåler som inneholder agar med visse næringsstoffer, mens virus må dyrkes på cellekultur. Dette benyttes i både mikrobiologisk rutinediagnostikk og i forskning. Forskjellige materialer fra kroppen kan brukes for å finne ut hva som er årsaken til en eventuell infeksjon. Dyrking av urin, halsprøve, oppspytt, blod etc. utføres. Hvis dette resulterer i vekst av en mikrobe, undersøkes den vanligvis videre med resistensbestemmelse. Se også blodagar.