Bad trip, betegnelse på en ubehagelig eller angstfylt reaksjon ved inntak av rusmidler, f.eks. LSD.