Bakteriostatisk brukes om stoffer, ofte antibiotika, som hemmer formering hos bakterier, men ikke dreper dem. Se også baktericid.