Barosinusitt, væskeutsiving i bihule som følge av trykkendringer. Ved trykkendringer i omgivelsene, f.eks. under flyging eller dykking, vil trykket i de luftholdige nesebihulene utlignes ved at luften strømmer ut og inn gjennom bihulenes naturlige åpninger. Dersom åpningene er helt eller delvis tette, vil det oppstå trykkforskjeller mellom omgivelsene og bihulen. Dette kan gi smerter. Hvis trykket i bihulen er negativt i forhold til omgivelsene, vil det komme utsivning av en blodig væske i bihulen.