Beinmargstransplantasjon er det samme som stamcelletransplantasjon.