Bifidus, «spaltet i to», særlig brukt om medfødt misdannelse (spina bifida), hvor sakralkanalen i korsbenet er helt eller delvis spaltet og åpen baktil.