Biparietaldiameter, avstanden mellom tinningbena, et mål som brukes mye i forbindelse med ultralydundersøkelse av fostre, både for å bestemme termin i uke 17 og for å vurdere vekst av fosteret senere i svangerskapet.