Blåsyreforgiftning er forgiftning med blåsyre. Blåsyre er en type cyanid, og forgiftninger med blåsyre og andre cyanider er omtalt under cyanidforgiftning.