Blødningsanemi, anemi som skyldes blodtap. Blødningsanemi kan oppstå akutt etter en enkelt større blødning eller kronisk ved sivende, indre blødning (for eksempel fra et magesår).