Blandingsrus, rus fremkalt av flere forskjellige rusmidler som er inntatt samtidig eller så nær hverandre i tid at de påvirker organismen samtidig. Blandingsrus er generelt mer uforutsigbar med hensyn til virkning enn rus som følger av ett stoff. Blandingsrus er registrert med økende forekomst i mange land, også Norge, siden første halvdel av 1990-årene.