Narkotikautløste dødsfall, dødsfall som skyldes akutt forgiftning med en høy enkeltdose av et rusmiddel. Dødsårsaken er oftest respirasjonsstans. Betegnelsen brukes først og fremst om situasjoner der rusmiddelet er satt med sprøyte, spesielt heroin og morfin. Det brukes ikke om dødelig alkoholforgiftning, men i mange tilfeller av narkodødsfall er personen også alkoholpåvirket.