Blastula, tidlig stadium i eggutviklingen, følger morula-stadiet. Blastula er en kule av celler som inneholder et væskefylt hulrom, blastocele. Hos pattedyr tilsvarer blastocysten blastula hos andre dyreklasser.