Embryologi er læren om fosterutviklingen, det vil si dannelsen og utviklingen av det ufødte mennesket. Uttrykket dukket første gang opp i et verk fra 1719 av den tyske legen Sigismund August Pfeiffer: Embryologia, seu doctrina foetus in utero (Embryologi, eller læren om fosteret i livmoren). Hele artikkelen