Embryologi

Embryologi er læren om fosterutviklingen, det vil si dannelsen og utviklingen av det ufødte mennesket.Uttrykket dukket første gang opp i et verk fra 1719 av den tyske legen Sigismund August Pfeiffer: Embryologia, seu doctrina foetus in utero (Embryologi, eller læren om fosteret i livmoren). Først i 1861 ble dette definert som en utviklingslære innen zoogenesen av den sveitsiske anatomen Albert von Kölliker (1817-1905).Riktignok har man i århundrer forstått at kjønnslig kontakt mellom et mannlig og et kvinnelig individ var en betingelse for å frembringe et avkom, men akkurat hvordan dette skjedde var uklart. Hele artikkelen