Blodfullhet, økning av blodmassen, var i tidligere tiders medisin antatt å være hyppig forekommende og blant annet karakterisert ved et rødsprengt ansikt, såkalt pletorisk utseende. Blodfullhet er et lite aktuelt begrep i dagens medisin. Reell økning av mengden røde blodceller forekommer ved polycytemi, som er en sjelden tilstand.