Blodtelling, bestemmelse av antallet røde og hvite blodceller per mm3 blod. Blodet fortynnes med egne reagenser, som bl.a. farger de hvite blodceller. Fortynningen anbringes i et lite glasskammer (tellekammer), og ved betraktning i mikroskop blir antallet blodceller i et visst volum tellet. Antallet per mm3 ufortynnet blod blir så regnet ut.