Vi mangler fagansvarlig for Undersøkelsesmetoder i hematologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt