Blodtypedietten er basert på en antatt sammenheng mellom blodtype og hvilket kosthold mennesket er best adaptert til å bruke. Effekten av dietten er ikke dokumentert i kliniske forsøk.