Blodtypedietten er basert på en antatt sammenheng mellom blodtype og hvilket kosthold mennesket er best tilpasset til å bruke. Dietten mangler et solid vitenskapelig basis. Effekten av dietten er for eksempel ikke dokumentert i kliniske forsøk.