Diett, tidligere brukt navn på spesialkost, se klinisk ernæring.