Bloduttredelse, blod som trenger ut fra et skadet blodkar og inn i vevet omkring, f.eks. som blåmerker. Se blødning og hematom.