Blyvann er en blanding av 1 del blyeddik til 49 deler vann som tidligere var mye brukt til omslag etter støt, ved overflatesår, og lignende. Den medisinske verdien av blyvann er meget liten, og som regel kan rent vann gjøre samme nytten. Bly kan absorberes fra store sårflater i mengder som kan gi blyforgiftning.