Brachium er det latinske navnet på overarmen. Se artikkelen om armen.