Buphtalmus, populær betegnelse okseøye, medfødt grønn stær, congenit glaucom. Betegnelsen henspiller på det spesielle forhold hos spedbarn, at forhøyet øyetrykk vil medføre forstørrelse av øyet.