Øyesykdommer er alle sykdommer og skader som rammer øynene og deres omgivelser, samt samsynsvansker. Noen øyesykdommer oppstår først og fremst i øyet, mens andre er en følge av sykdom i kroppen ellers, som for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, multippel sklerose og A-vitaminmangel. Hele artikkelen

Ny artikkel