Cøkal er en fornorsket betegnelse på det som har med blindtarmen (coecum) å gjøre.