Case-management, prosess hvor man vurderer, planlegger, koordinerer og evaluerer en klients muligheter og behov for helse- og sosiale tjenester. Ivaretakelse av klientens interesser og rettigheter inngår ofte som en viktig del. Det finnes ulike modeller. Noen fokuserer primært på å administrere tildelte tjenester, andre på å styrke klientens muligheter og evne til å få tilgang til og dra nytte av tjenester. I Skandinavia er case management særlig anvendt i forbindelse med personer med mentale lidelser, bl.a. med betydelig redusert frekvens av sykehusinnleggelse som dokumentert effekt.