Case-manager, fagperson som har ansvar for å vurdere, planlegge, koordinere og følge opp det samlede behandlings- og pleietilbud til en pasient/klient over tid og på tvers av helsetjenestenivå. Case-managers kan også yte kliniske tjenester. Brukes særlig i forbindelse med langvarige og sammensatte behandlings-, pleie- og oppfølgingsbehov.