Cervikal betegner noe som angår eller hører til halsen (cervix), for eksempel cervikalvirvler (halsvirvler).