Chaloner, nå sjeldent brukt navn på en gruppe signalstoffer som produseres i cellene og som har en lokal veksthemmende virkning på celler av den samme typen i et vev. På denne måten reguleres vevets/organets celletall og størrelse. I en kreftsvulst kan de normale chalonemekanismer være forstyrret.