Mange viktige prosesser i organismen varierer rytmisk med konstante perioder, ofte av et døgns varighet. Disse kalles circadiane perioder, f.eks. den som karakteriserer søvn-våkensyklus.