Corpora cavernosa penis er to svamplegemer i penis. Se også kjønnsorganer.