Corticalis, mest brukt som betegnelse på den ytre, kompakte bensubstansen i knoklene, se benvev.