Coxa vara, betegnelse på lårhalsen når den danner en vinkel med lårbenskaftet på mindre enn 120°. Motsatt: coxa valga.