Lårhalsen, forbindelsesstykket mellom lårbenets hode og skaft. Lårhalsen danner en vinkel med lårbenskaftets akse på ca. 125°. Er vinkelen større enn 130° (halsen står mer steilt), brukes betegnelsen coxa valga; er den mindre enn 120°, brukes betegnelsen coxa vara. Hos småbarn er vinkelen vanligvis større, hos eldre mindre. Ved lårhalsbrudd kan skaftet presses oppover og dermed skape en sekundær coxa vara, ofte nær 90°. Halsen vender dessuten litt fremover i forhold til tverraksen gjennom kneleddet (se kneet). Denne vinkelen kalles lårbenets antetorsjons- eller anteversjonsvinkel (se antetorsjon), og utgjør vanligvis 5°–15°. En stor vinkel, sammen med en grunn hofteleddpanne, kan ha betydning for utviklingen av hofteleddsdysplasi.